Duyurular
Haberler

Amaçlar:

Yaratıcı oyun, Dans ve Müzik Eğitimi Topluluğu’nun temel amacı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler ve Müzik Öğretmenliği bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin;

Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,

Pek çok eğitim disiplininde yaygın kullanım alanı bulunan müzikli yaratıcı oyunlar, dans ile Orff Schulwerk yaklaşımı tabanlı “Müzik ve Hareket Eğitimi” ni deneyimlerini, bu doğrultuda müzik etkinliklerini planlama ve uygulamaya dönük beceriler kazanımlarını sağlamak bilgi ve uygulama önerilerini paylaşımlarını özendirmek,

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için uygun ortam yaratarak toplumsal kazanımları desteklemek.

 

Faaliyetler:

Topluluğumuz aşağıda yer alan noktalarda etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir;

Geleceğin öğretmen adaylarının yaratıcı oyun, yaratıcı dans ve müzik etkinlikleri konusunda donanımlı olmalarını sağlamak,

Özgüveni yüksek, üretken, girişimci, başarılı ve geleceğin umudu olabilecek bireylerin yetişmesine destek olabilmek amacıyla Edirne merkez ve ilçelerinde yaşayan okul öncesi dönem (3-6 yaş) çocuklar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dönemindeki bireyler ile özel gereksinimi olan bireylere farklı alanlarda eğitici öğretici etkinlikler gerçekleştirmek,

Öğretmen adaylarımızın, çocuklar, yetişkinler ve özel gereksinimi olan bireylerle çalışan tüm yetişkinlerin dünyada uygulanan farklı eğitim modellerinden haberdar olmaları, uygulama örneklerine ulaşmaları ve kişisel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla alanla ilgili seminerler düzenlemek, üyelerimizin alanları ile ilgili çalışmalardan ( seminer, konferans workshop vb.) haberdar olmalarını sağlamak ve toplu olarak bu tür çalışmalara katılımlarını desteklemektir.

Bunların yanı sıra üyelerimizden gelen fikir ve önerileri de değerlendirmekteyiz. Topluluk üyelerimizin çocuklarla yapılabilecek etkinlikler konusunda ufuklarını genişletmek ve mesleki donanımlarını güçlendirmek amacıyla, Türkiye Orff Merkezi işbirliği ile “Okul Öncesinde Orff Schulwerk Uygulamaları” ve “Orff Schulwerk Yaklaşımında Multidisipliner Uygulamalar” adı altında iki seminer düzenlenmiş; topluluk akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Belgin Uzunoğlu Yegül tarafından “Orff Çalgılarıyla Tanışmak İster Misiniz” adlı seminer gerçekleştirilmiş; topluluk üyeleri tarafından hazırlanan “Müzikli Masal Canlandırma” etkinlikleri, Edirne Merkez Hatice Erkurt Anaokulu ve Edirne Merkez Vali Fahri Yücel İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine sunulmuştur.

 

Etkinlikler
...